Siv Laurell

Jag har antagits med två akvareller till Nordiska Akvarellsällskapets jurybedömda internetutställning 2018!
Antagna bilder visas från 1 november 2018 - 1 mars 2019.

Ett av verken jag deltar med heter "Vinterdis"Vinterdis