Siv Laurell

Jag kommer ursprungligen från Kristinehamn och är bosatt utanför Halmstad sedan 1986. Jag ägnar mig åt konstnärsskapet vid sidan av mitt arbete som bildlärare på Sturegymnasiet i Halmstad. Det rör sig om måleri i olika tekniker med inspiration i vårt nordiska landskap, ständigt föränderligt med skiftande ljus och vädrets och årstidernas växlingar. Det öppna landskapet ikring mig och den nordiska arkipelagen är återkommande motiv. 

Akvarellens mångfacetterade uttrycksmöjligheter utmanar. Pigmentens egenskaper fascinerar och lockar till att pröva nya vägar. Svårbemästrat och samtidigt så lekfullt och lustfyllt. Att måla med olja är härligt! De rika varationsmöjligheterna i oljemåleriet driver till utforskande av färgen. Akrylens direkthet och användbarhet, akvarelltunt eller pastost som olja, snabbtorkande.